Liczby po angielsku – pisownia

Jak pisze się i czyta liczby po angielsku? Na początku należy zacząć od podstaw, czyli nauczyć się liczyć od 1 do 20. Potem wystarczy opanować pisownię liczb 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 oraz 90. Łatwo jest pomylić, szczególnie w mowie np. 14 z 40, bo fourteen i forty (sixteen i sixty, nineteen i ninety) brzmią podobnie. Po opanowaniu tych podstaw oraz zapamiętaniu, że 100 to hundred, 1000 to thousand, 1000000 to million będziemy już w stanie przeczytać najtrudniejsze liczby. Czterysta czy pięćset tworzy się w angielskim podobnie jak w polskim, bo piszemy: four hundred, five hundred. Jest to nawet prostsze, bo hundred się nie odmienia (tak jak w języku polskim: sto, stu, stoma), więc wystarczy dodać z przodu liczbę z zakresu 1 - 9. Podobnie jest z tysiącem, milionem i miliardem. Trzeba też podkreślić, że w języku angielskim miliard pisze się "billion", a bilion to po angielsku "trillion".

Liczby po angielsku przykłady i wymowa

0 - zero (ziroł)
1 - one (łan)
2 - two (tu)
3 - three (fri; pamiętaj o specyficznej wymowie th przez podniesienie języka do podniebienia)
4 - four (for)
5 - five (fajw)
6 - six (syks)
7 - seven (sewen)
8 - eight (ejt)
9 - nine (najn)
10 - ten (ten)
11 - eleven (ilewen)
12 - twelve (tłelw)
13 - thirteen (fertin; pamiętaj o specyficznej wymowie th przez podniesienie języka do podniebienia)
14 - fourteen (fortin)
15 - fifteen (fyftin)
16 - sixteen (sykstin)
17 - seventeen (sewentin)
18 - eighteen (ejtin)
19 - nineteen (najntin)
20 - twenty (tłenti)
21 - twenty one (tłenti łan)
30 - thirty (ferti; pamiętaj o specyficznej wymowie th przez podniesienie języka do podniebienia)
40 - forty (forti)
50 - fifty (fyfti)
60 - sixty (syksti)
70 - seventy (sewenti)
80 - eighty (ejti)
90 - ninety (najnti)
100 - one hundred (łan handryd)
124 - one hundred twenty-four (łan handryd tłenti for)
150 - a hundred and fifty (a handryd end fyfti)
200 - two hundred (tu handryd)
546 - five hundred forty six
1000 - one thousand (łan fałsend; pamiętaj o specyficznej wymowie th przez podniesienie języka do podniebienia)
1500 - one thousand five hundred (łan fałsend fajw handryd)
1648 - one thousand six hundred forty-eight (łan fałsend syks handryd forti ejt)
2000 - two thousand (tu fałsend)
1,000,000 (milion) - one million (łan myljon)
234,462,353 - two hundred thirty-four million, four hundred sixty-two thousand, three hundred fifty-three
1,000,000,000 (miliard) - one billion (łan byljon)

Film przedstawia wymowę liczb angielskich od 1 do 100.

Film przedstawia wymowę liczb po angielsku z zakresu od 100 do biliona.

liczby po angielsku pisowniaZasady pisowni liczb po angielsku:
- 101 można napisać (lub powiedzieć): "one hundred one" albo "one hundred and one". Podobnie jest z tysiącami np. 1001 to: "one thousand one" albo "one thousand and one".
- liczby z zakresu 21 - 99 piszemy połączone myślnikiem np. 34 to "thirty-four".
- liczby z zakresu 1000 wzwyż np. 2500 można zapisać (lub powiedzieć): "two thousand five hundred" lub szybciej "twenty-five hundred", czyli dosłownie 25 setek.
- długie liczby np. 4,698,352,876 zamiast pisać czy mówić całość można zaokrąglać w taki sposób: "four point seven billion", co znaczy 4.7 miliarda (dosłownie: 4 kropka siedem miliarda).

Najczęstsze słowa wyszukiwań:

  • liczby po angielsku od 1 do 20 pisownia
  • pisownia liczb po angielsku
  • pisownia po angielsku od 1 do 10